گروه آموزشی گرافیک
گروه صنعت و مدیریت فرادانش پارس
دوره Flash ۳۲   ساعت
۱۳۸,۰۰۰ تومان
مشاهده جزئیات | ثبت نام
گروه صنعت و مدیریت فرادانش پارس
دوره فتوشاپ حرفه ای ۷۰  
۳۱۰,۰۰۰ تومان
مشاهده جزئیات | ثبت نام
گروه صنعت و مدیریت فرادانش پارس
دوره میکس عکس و فیلم با پری مایر و Edius ۱۶   ساعت
۱۷۴,۰۰۰ تومان
مشاهده جزئیات | ثبت نام
گروه صنعت و مدیریت فرادانش پارس
دورهAfter effect ۴۰   ساعت
۲۰۰,۰۰۰ تومان
مشاهده جزئیات | ثبت نام
گروه صنعت و مدیریت فرادانش پارس
دورهCorel Draw ۳۲   ساعت
۳۵۰,۰۰۰ تومان
مشاهده جزئیات | ثبت نام