گروه آموزشی مکانیک
گروه صنعت و مدیریت فرادانش پارس
دوره ANSYS ۵۰   ساعت
۳۵۹,۰۰۰ تومان
مشاهده جزئیات | ثبت نام
گروه صنعت و مدیریت فرادانش پارس
دوره SOLID WORKS ۶۰   ساعت
۴۷۰,۰۰۰ تومان
مشاهده جزئیات | ثبت نام
گروه صنعت و مدیریت فرادانش پارس
دوره اتوکد صنعتی ۵۰   ساعت
۲۸۰,۰۰۰ تومان
مشاهده جزئیات | ثبت نام
گروه صنعت و مدیریت فرادانش پارس
دوره پایپینگ ۴۲   ساعت
۲۵۰,۰۰۰ تومان
مشاهده جزئیات | ثبت نام
گروه صنعت و مدیریت فرادانش پارس
دوره زبان فرترن ۱۶   ساعت
مشاهده جزئیات | ثبت نام
گروه صنعت و مدیریت فرادانش پارس
دوره فلوئنت و گمبیت ۴۰   ساعت
۳۱۹,۰۰۰ تومان
مشاهده جزئیات | ثبت نام
گروه صنعت و مدیریت فرادانش پارس
دوه رباتهای صنعتی ۱۲۰   ساعت
۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان
مشاهده جزئیات | ثبت نام