گروه آموزشی خودرو نیرو محرکه
گروه صنعت و مدیریت فرادانش پارس
برق خودرو ۳۰   ساعت
۱,۲۰۰,۰۰۰ تومان
مشاهده جزئیات | ثبت نام
گروه صنعت و مدیریت فرادانش پارس
تنظیم موتور ۳۰   ساعت
۹۵۰,۰۰۰ تومان
مشاهده جزئیات | ثبت نام
گروه صنعت و مدیریت فرادانش پارس
دوره آموزش تخصصی ایسیو خودرو ۴۰   ساعت
۱,۲۰۰,۰۰۰ تومان
مشاهده جزئیات | ثبت نام
گروه صنعت و مدیریت فرادانش پارس
دوره تخصصی مولتی پلکس ماشین های ایرانی ۵۰   ساعت
۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان
مشاهده جزئیات | ثبت نام