همه دوره های آموزشی
گروه صنعت و مدیریت فرادانش پارس
برق خودرو ۳۰   ساعت
۱,۲۰۰,۰۰۰ تومان
مشاهده جزئیات | ثبت نام
گروه صنعت و مدیریت فرادانش پارس
برنامه ریزی و کنترل تولید ۴۰   ساعت
۵۰۰,۰۰۰ تومان
مشاهده جزئیات | ثبت نام
گروه صنعت و مدیریت فرادانش پارس
بورس تحلیل تکنیکال و تحلیل بنیادین ۱۶   ساعت
۴۸۰,۰۰۰ تومان
مشاهده جزئیات | ثبت نام
گروه صنعت و مدیریت فرادانش پارس
تنظیم موتور ۳۰   ساعت
۹۵۰,۰۰۰ تومان
مشاهده جزئیات | ثبت نام
گروه صنعت و مدیریت فرادانش پارس
جوملا (JOOMLA ) ۲۰   ساعت
۴۰۰,۰۰۰ تومان
مشاهده جزئیات | ثبت نام
گروه صنعت و مدیریت فرادانش پارس
حسابداری صنعتی کاربردی ۴۰   ساعت
۱۵۰,۰۰۰ تومان
مشاهده جزئیات | ثبت نام
گروه صنعت و مدیریت فرادانش پارس
دوره Aspen plus ۳۶   ساعت
۲۹۰,۰۰۰ تومان
مشاهده جزئیات | ثبت نام
گروه صنعت و مدیریت فرادانش پارس
دوره PLC ۳۴   ساعت
۲۹۹,۰۰۰ تومان
مشاهده جزئیات | ثبت نام
گروه صنعت و مدیریت فرادانش پارس
دوره prim avera ۴۰   ساعت
۲۳۵,۰۰۰ تومان
مشاهده جزئیات | ثبت نام
گروه صنعت و مدیریت فرادانش پارس
دوره طراحی و شبیه سازی سه بعدی با PDMS ۴۲   ساعت
۳۲۹,۰۰۰ تومان
مشاهده جزئیات | ثبت نام
گروه صنعت و مدیریت فرادانش پارس
دوره 3dmax پیشرفته ۳۰   ساعت
۲۵۰,۰۰۰ تومان
مشاهده جزئیات | ثبت نام
گروه صنعت و مدیریت فرادانش پارس
دوره 3dmax مقدماتی ۵۰   ساعت
۳۰۰,۰۰۰ تومان
مشاهده جزئیات | ثبت نام