همه دوره های آموزشی
گروه صنعت و مدیریت فرادانش پارس
دوره تجارت الکترونیک ۳۰   ساعت
۱۴۸,۰۰۰ تومان
مشاهده جزئیات | ثبت نام
گروه صنعت و مدیریت فرادانش پارس
دوره تخصصی مولتی پلکس ماشین های ایرانی ۵۰   ساعت
۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان
مشاهده جزئیات | ثبت نام
گروه صنعت و مدیریت فرادانش پارس
دوره تمرین رفتار با مشتری ۳۲   ساعت
مشاهده جزئیات | ثبت نام
گروه صنعت و مدیریت فرادانش پارس
دوره زبان فرترن ۱۶   ساعت
مشاهده جزئیات | ثبت نام
گروه صنعت و مدیریت فرادانش پارس
دوره شش زیگما ۸   ساعت
۱۵۸,۰۰۰ تومان
مشاهده جزئیات | ثبت نام
گروه صنعت و مدیریت فرادانش پارس
دوره طراحی مخازن تحت فشار با pvelite ۳۰   ساعت
۳۱۰,۰۰۰ تومان
مشاهده جزئیات | ثبت نام
گروه صنعت و مدیریت فرادانش پارس
دوره فتوشاپ حرفه ای ۷۰  
۳۱۰,۰۰۰ تومان
مشاهده جزئیات | ثبت نام
گروه صنعت و مدیریت فرادانش پارس
دوره فلوئنت و گمبیت ۴۰   ساعت
۳۱۹,۰۰۰ تومان
مشاهده جزئیات | ثبت نام
گروه صنعت و مدیریت فرادانش پارس
دوره مدل تعالی سازمانی efqm ۱۶   ساعت
۳۶۰,۰۰۰ تومان
مشاهده جزئیات | ثبت نام
گروه صنعت و مدیریت فرادانش پارس
دوره مدیریت انبار ۶۰   ساعت
۱۸۵,۰۰۰ تومان
مشاهده جزئیات | ثبت نام
گروه صنعت و مدیریت فرادانش پارس
دوره مطلب ( matlab ) ۳۲   ساعت
۲۷۰,۰۰۰ تومان
مشاهده جزئیات | ثبت نام
گروه صنعت و مدیریت فرادانش پارس
دوره میکس عکس و فیلم با پری مایر و Edius ۱۶   ساعت
۱۷۴,۰۰۰ تومان
مشاهده جزئیات | ثبت نام